ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน ในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On-Site

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย คณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน ในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On-Site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมทั้ง ติดตามนักเรียนตกหล่นและออกกลางคัน ตามโครงการพาน้องกลับมาเรียน และโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนในอำเภอคอนสาร 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนคอนสาร โรงเรียนบ้านหินรอยเมย โรงเรียนบ้านหนองเชียงรอด โรงเรียนบ้านน้ำทิพย์ และโรงเรียนบ้านทุ่งลุยลายฯ โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมนี้ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ได้นำผ้าห่มไปมอบให้กับนักเรียนระดับอนุบาลโรงเรียนบ้านน้ำทิพย์ จำนวน 54 ผืน โรงเรียนบ้านหินรอยเมย จำนวน 12 ผืน โรงเรียนบ้านหนองเชียงรอด จำนวน 17 ผืน และโรงเรียนบ้านทุ่งลุยลายฯ จำนวน 30 ผืน