สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมแสดงความยินดี โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นแบบอย่างได้ในโครงการติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

        วันนี้ (11 กุมภาพันธ์ 2565) นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมชื่นชมและแสดงความยินดีกับโรงเรียนบ้านหินลาดพัฒนา โรงเรียนศรีแก้งคร้อ และโรงเรียนชัยชุมพลวิทยา ที่ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนที่ได้สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการที่เป็นแบบอย่างได้ในโครงการติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู เข้ารับเกียรติบัตร และได้นำเสนอวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice) และเส้นทางแห่งความสำเร็จในครั้งนี้