สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ปีการศึกษา 2564

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป ชัยภูมิ เขต 2 ผอ.กลุ่ม และศึกษานิเทศก์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอ ภูเขียว บ้านแท่น แก้งคร้อ เกษตรสมบูรณ์ และคอนสาร เพื่อตรวจเยี่ยมสนามสอบ และให้กำลังใจนักเรียนผู้เข้าสอบ ประธานศูนย์สอบ และคณะกรรมการผู้คุมสอบ โดยให้การต้อนรับและให้ข้อมูล ในส่วนที่เกี่ยวข้อง จากการลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมการดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสนามสอบได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริตและมาตรการรักษาความปลอดภัยโควิด -19 อย่างเคร่งครัด