สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมให้กำลังใจตัวแทนนักกีฬาจานร่อนอัลทิเมทเยาวชน ในการแข่งขันกีฬาจานร่อนอัลทิเมท ชิงชนะเลิศประเทศไทย  ครั้งที่ 2 ปี 2565

                  วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.00 น นายมนัส  เจียมภูขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมให้กำลังใจตัวแทนนักกีฬาจานร่อนอัลทิเมทเยาวชน นำโดยนางสาวช่อผกา ผลภิญโญ ผอ.โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา นำทีมโรงเรียนชัยชุมพลวิทยาและโรงเรียนไตรมิตรวิทยา เข้าพบผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรับฟังโอวาทในการเดินทางร่วมการแข่งขันกีฬาจานร่อนอัลทิเมทเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์  2565 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ตัวแทนของโรงเรียนในจังหวัดชัยภูมิซึ่งเป็นตัวแทนระดับภาค ร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ทั้งหมด 7 ทีม โดยมีนายกฤษฏาวัฒน์ ฉัตรรักษา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ร่วมให้กำลังใจ ณ ห้องประชุมเตชะธรรมโม