สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ถ่ายทำคลิปวีดีโอศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โคกหนองนา บุปผาราม โรงเรียนบุปผาราม

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 นายมนัส เจียมภูเขีย ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นางศุภลักษณ์ ไปนาน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล นางจินตนา คงสิม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนายสุรศักดิ์ หมู่พราม เจ้าหน้าที่ ICT ลงพื้นที่ถ่ายทำคลิปวีดีโอศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โคกหนองนา บุปผาราม โรงเรียนบุปผาราม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ โดยมี นายวัชรินทร์ ทองคนทา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู นักเรียนให้การต้อนรับและให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง