สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมกำลังใจนักกีฬาจานร่อนอัลทิเมทเยาวชน ทีมโรงเรียนบ้านแดงสว่าง และโรงเรียนบ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) เข้าร่วมการแข่งขันเพื่อ ชิงชนะเลิศประเทศไทย

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม นายมนัส เจียมภูขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ให้โอวาท และให้กำลังใจนักกีฬาจานร่อนอัลทิเมทเยาวชน ทีมโรงเรียนบ้านแดงสว่าง และโรงเรียนบ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) ตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาจานร่อนอัลทิเมทเยาวชน ชิงชนะเลิศประเทศไทย ระหว่างวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2565 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม โดยมี นายอาณัติ ราชโสม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแดงสว่าง นายกฤษฎาวุฒิ นุชภิเรนทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองดินดำฯ และนางปรียาภรณ์ เรืองเจริญ รอง ผอ.รร.บ้านแดงสว่าง พร้อมคณะผู้ฝึกซ้อม นำนักเรียนเข้าคารวะขอพรในครั้งนี้