สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นางนัฐรียา ฉัตรรักษา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นายวาทิศ สอนกอง ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 11 ซึ่งมี เด็กหญิงนริสรา อินตาหามแห นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ เข้ารับการประเมิน ระดับประถมศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก และมี นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เป็นประธานกรรมการ มี นายปรีชา มุทาพร ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนให้การต้อนรับ และมีผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอเกษตรสมบูรณ์ ร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้