สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ออกพื้นที่ออกติดตามทุนโครงการอาหารกลางวันและมอบผ้าห่มจำนวน 30 ผืน  

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา  นายมนัส  เจียมภูขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ออกพื้นที่ติดตามโรงเรียนในเขตอำเภอคอนสาร ได้แก่ โรงเรียนบ้านน้ำพุปางวัวและโรงเรียนบ้านหนองเชียงรอด เพื่อติดตามทุนโครงการอาหารกลางวัน ขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อให้มั่นใจว่าเด็กนักเรียนในสังกัด จะได้รับสารอาหารที่ครบถ้วย 5 หมู่ พร้อมมอบผ้าห่ม จำนวน 30 ผืนให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล ทั้ง 2 โรงเรียน โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียนจากโรงเรียนบ้านน้ำพุปางวัวและโรงเรียนบ้านหนองเชียงรอด ให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง