สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เข้ารับการตรวจคัดกรอง RT-PCR (Polymerase chain reaction)     

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา  นายมนัส  เจียมภูขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้ารับการตรวจคัดกรอง Polymerase chain reaction (RT-PCR)ณ หอประชุมสายทอง   สายธารธรรม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (CIVID– 19)หลังจากมีจำนวนผู้ติดเชื้อ  เพิ่มสูงในพื้นที่ โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จากโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ให้บริการในการตรวจคัดกรองในครั้งนี้  ขอขอบคุณโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ณ โอกาสนี้