ประชุมคณะกรรมการทำบุญตักบาตร เนื่องในพิธี “อาจาริยบูชาสักการะเมตตาบารมี ครบรอบ 10 ปี” ครั้งที่ 1/2565 

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา  นายมนัส  เจียมภูขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้นางสาวจุลนิต  เณรสุวรรณ รอง.ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทำบุญตักบาตร เนื่องในพิธี “อาจาริยบูชาสักการะเมตตาบารมี ครบรอบ 10 ปี” ครั้งที่ 1/2565 เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดงานพร้อมทั้งเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานการทำบุญตักบาตรฯ ในวันที่ 17 มีนาคม 2565 นี้ โดยมี ผอ.กลุ่ม    ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ หอประชุมสายทองสายธารธรรม