สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เข้ารับการตรวจหาเชื้อ RT-PCR และตรวจคัดกรอง Antigen Test Kit (ATK) เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.30 น. นายพงศกร ธนทรัพย์พล ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม และเจ้าหน้าที่ สพป.ชัยภูมิ เขต2 เข้ารับการตรวจหาเชื้อ RT-PCR และตรวจคัดกรอง Antigen Test Kit (ATK) เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ หอประชุมสายทองสายธารธรรม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก เจ้าหน้าที่ จากโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ในการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ผลจากคัสเตอร์ธนาคาร ธกส.ภูเขียว ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรและสร้างความมั่นใจกับผู้มารับบริการ