สพป.ชัยภูมิ เขต 2  รับรายตัวในการบรรจุข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น รอบที่ 2 ปี 2564

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น.  นายมนัส  เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการรับรายตัวในการบรรจุข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น รอบที่ 2 ปี 2564 พร้อมมอบนโยบายให้กับข้าราชการครูที่บรรจุใหม่ จำนวน  10 คน โดยมีนางสาววิภาพร  ยงเพชร ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคลและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับรายงานตัวพร้อมชี้แจงความก้าวหน้าในวิชาชีพครูสิทธิประโยชน์ ที่ได้รับจาก กบข. การเบิกจ่ายสวัสดิการของข้าราชการครูเพื่อทราบและถือปฏิบัติ