สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ตรวจคัดกรอง Antigen Test Kit  หาเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (CIVID-19)

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.30 น. นายมนัส  เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2    พร้อมด้วย รองผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ผอ.กลุ่ม และบุคลากร เข้ารับการตรวจ Antigen Test Kit (ATK)     เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ หอประชุมสายทองสายธารธรรม โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ในการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับบุคลากรและความมั่นใจของผู้ใช้บริการ ตลอดจนเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส