สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมสัมมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น.  นายมนัส  เจียมภูขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมประชุมสัมมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะใหม่ โดยมีนางสาววิภาพร  ยงเพชร ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่ม ร่วมการประชุมในครั้งนี้เพื่อรับทราบข้อปฏิบัติรูปแบบและเกณฑ์การประเมิน ผ่านระบบ Zoom ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม