สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมประชุมผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2565

                     วันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป ชัยภูมิ เขต 2 และผอ.กลุ่ม ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2565 เพื่อสื่อสารนโยบายและติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย การขับเคลื่อนการเรียนรู้ Active -Learning การพัฒนาการเรียนการสอน การวัดผล ประเมินผล สมรรถนะของผู้เรียน โดยมี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ และ ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมมอบนโยบายการศึกษา ผ่านทางระบบ Video Conference ผ่านโปรแกรม Zoom ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม