สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมเตรียมดำเนินการงานพิธี”อาจาริยบูชา สักการะเมตตาบารมี ครบรอบสิบปี อาคารหลวงพ่อสายทองเตชะธัมโม”

วันที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2มอบหมายให้นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมประชุมกับจังหวัดชัยภูมิ โดยนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานพิธี”อาจาริยบูชา สักการะเมตตาบารมี ครบรอบ10 ปี อาคารหลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม” และทอดผ้าป่าสามัคคี ในวันที่ 17 มีนาคม 2565 ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดข้อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID – 19 โดยมีนางวรัญญาภรณ์  เพชรภัคดี  ผอ.กลุ่มอำนวยการ นางนัฐรียา ฉัตรรักษา ผอ.ส่งเสริมการจัดการศึกษา และนายพลาวุธ ชัยสงคราม นักจัดงานทั่วไปชำนาญการ ผ่านทางระบบออนไลน์ Video Conference ณ ห้องประชุมสารีบท