สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมพิธีเปิดระบบสถานศึกษาปลอดภัย MOE SAFETY CENTER

วันที่ 10 มีนาคม 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมนายวุฒิชัย จำปาหวาย ผอ.โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์ นายสงกรานต์ บุญโสภาพ รอง ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ และนายสุรศักดิ์ หมู่พราหม พนักงานราชการ ร่วมกิจกรรมการเปิดโครงการสร้างการรับรู้การเข้าถึงระบบมาตรฐานความปลอดภัยสถานศึกษา (MOE SAFETY CENTER) ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค จังหวัดสระบุรี โดยมีนางสาวตรีนุช  เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด และมี นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. และผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. ร่วมพิธีในครั้งนี้ ทั้งนี้ เพื่อรณรงค์ให้นักเรียน ครู และบุคลากรมีความรู้เข้าใจและเข้าถึงระบบมาตรฐานความปลอดภัย