สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมคณะทำงานจัดทำผลงานรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2 

วันที่ 11 มีนาคม  2565 เวลา 10.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นางศุภลักษณ์  ไปนาน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำผลงานรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2  ณ ห้องสารีบท  สพป.ชัยภูมิ เขต 2 โดยมี นางสาวจุฬาลักษณ์  ภูปัญญา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสาวขนิษฐา ฐานสมบัติ นักทรัพยากรชำนาญการ และนางสาวสุกัญญา ธุนันทา นักวิเคราะห์นโยบายละแผนชำนาญการเข้าร่วมประชุม โดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ เพื่อวางแผนจัดทำผลงานรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2565 ของ สพป.ชัยภูมิ เขต 2