สพป.ชัยภูมิ เขต 2 รับมอบวัสดุอุปกรณ์มูลมังอีสาน เพื่อตกแต่งจุดเช็คอินแห่งใหม่ สพป.ชัยภูมิ เขต 2  

                                   วันที่ 14 มีนาคม 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วยนางวรัญญาภรณ์  เพชรภักดี ผอ.กลุ่มอำนวยการ และนายพงศกร  ธนทรัพย์พล ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน เป็นตัวแทน รับมอบวัสดุอุปกรณ์ล้อเกวียน ตกแต่งจุดเช็คอินแห่งใหม่ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ในการจัดแสดงมูลมังอิสานและเป็นการอนุรักษ์ของเก่า ให้นักเรียนหรือ       ผู้มาเยือนได้เห็น ศิลปวัฒนธรรมของชาวอิสาน บริเวณด้านหน้าอาคารหอประชุมสายทองสายธารธรรม โดยมี นายสังวาล  ชำนาญ ตำแหน่งช่างไฟฟ้า ช.4 โรงเรียนบ้านดอนดู่ อำเภอบ้านแท่น พร้อมด้วยคณะ เป็นตัวแทนมอบ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้