สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมเตรียมความพร้อมในการตรวจขั้นที่5 เพื่อขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ลูกเสือสามัญ

วันที่ 14 มีนาคม 2565 นายมนัส  เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้นางนัฐรียา  ฉัตรรักษา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาประชุมเตรียมความพร้อมในการตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล เพื่อขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน ให้แก่บุคลากรทางการลูกเสือที่ผ่านการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง ระหว่างวันที่ 10 –16 ธันวาคม 2563 ณ ค่ายลูกเสือเนรมิตศึกษา อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ โดยมีนายชัยยุทธ  เคยชัยภูมิ ข้าราชการบำนาญ นายสมบุญ พิไสกุล ข้าราชการบำนาญและตัวแทนผู้ผ่านการฝึกอบรมฯเข้าร่วมปะชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม