สพป.ชัยภูมิ เขต 2 จัดเตรียมสถานที่ในงานพิธีอาจาริยาบูชา  สักการะเมตตาบารมี ครบรอบสิบปี อาคารหลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม

วันที่ 15 มีนาคม 2565  นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้นางวรัญญาภรณ์ เพชรภักดี ผอ.กลุ่มอำนวยการ ทำทีมเจ้าหน้าที่จัดเตรียมสถานที่เตรียมความพร้อมเนื่องใน งานพิธี อาจาริยาบูชา  สักการะเมตตาบารมี ครบรอบสิบปี อาคารหลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565 เพื่อร่วมจิตศรัทธาร่วมทำบุญตักบาตรและทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อน้องมีบ้านอยู่ ทอดถวายหลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม เจ้าอาวาสวัดป่าห้วยกุ่ม ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนภูมิวิทยา อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมินำคณะครู เจ้าหน้าที่ ร่วมจัดเตรียมงานในครั้งนี้ ณ หอประชุมสายทองสายธารธรรม