สพป.ชัยภูมิ เขต 2 จัดประชุมการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์

วันที่ 21 มีนาคม 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์
รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาครู ให้มีความรู้ความเข้าใจ ในการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ สามารถถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีนายเชษฐา พลธรรม ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และครู เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม