สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมเป็นวิทยากรการอบรมมาตรฐานความปลอดภัย (Moe Safety Center) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

วันที่ 22 มีนาคม 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วยนายวุฒิชัย จำปาหวาย ผอ.โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์ ร่วมเป็นวิทยากรการอบรมมาตรฐานความปลอดภัย (Moe Safety Center) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 “เรื่องระบบการแจ้งเหตุ” ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน ระบบ Google meet โดยมีบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ผู้รับผิดชอบร่วมการอบรมในครั้งนี้จำนวน 172 คน ณ ห้องประชุมสารีบท