สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565

        วันที่ 23 มีนาคม 2565 นายมนัส  เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการปฏิบัติงานและการให้บริการ โดยมีนายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ผอ.กลุ่ม และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้  ณ ห้องสายทองสายธารธรรม