สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองร่างโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 24 มีนาคม 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองร่างโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 โดยมี นางนงเยาว์ เลิงนิสสัย ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ร่วมชี้แจง และมีผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ เพื่อกลั่นกรองร่างโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565