สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA)  

                  วันที่ 1 เมษายน 2565 นายมนัส  เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565  ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในรูปแบบผ่านระบบ Zoom meeting เพื่อเตรียมพร้อมและขับเคลื่อนยกระดับการปฏิบัติราชการในยุค 4.0 ให้เพิ่มประสิทธิภาพ     มากยิ่งขึ้น โดยมีนางวรัญญาภรณ์ เพชรภัคดี  ผอ.กลุ่มอำนวยการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสารีบท