สพป.ชัยภูมิ เขต 2  รับรายตัวในการบรรจุข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2565

     เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น.  นายมนัส  เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้นางสาววิภาพร  ยงเพชร ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นประธานการรับรายตัวในการบรรจุข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2565 พร้อมมอบนโยบายให้กับข้าราชการครูที่บรรจุใหม่ จำนวน  3 คน ได้แก่ นางสาวนารีรัตน์ หงส์สุวรรณ โรงเรียนนาหนองทุ่ม นางสาวอินทรา  เกตุสอน โรงเรียนบ้านคอนสาร และนางสาวชนิกานต์  สมโภชน์ โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย โดยมี บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับรายงานตัวพร้อมชี้แจงความก้าวหน้าในวิชาชีพครูสิทธิประโยชน์ ที่ได้รับจาก กบข. การเบิกจ่ายสวัสดิการของข้าราชการครูเพื่อทราบและถือปฏิบัติ ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม