สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมการเตรียมความพร้อมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA  4.0

วันที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น.  นายมนัส  เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2  เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA  4.0เพื่อพัฒนาองค์กรตามยุทธศาสตร์หลักในการยกระดับคุณภาพการทำงานการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยและการบริการแก่ผู้เข้ารับบริการ โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม