สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ และประชุมทีมบริหาร ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศและประชุมทีมบริหาร ครั้งที่ 3/2565 โดยมี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ เพื่อมอบนโยบายการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา และนำนโยบายของ สพฐ.สู่การปฏิบัติ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565 โดยการประชุมทางไกล Video Conference ผ่าน Application Zoom  และร่วมประชุมทีมบริหาร ครั้งที่ 3/2565 เพื่อติดตามการปฏิบัติงาน