สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและส่วนราชการระดับจังหวัด

                                    วันที่ 8 เมษายน 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้นายโกลเม็ด  วรรณพิมพ์ รองผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วยผอ.กลุ่ม ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากร   ที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและส่วนราชการระดับจังหวัด เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา และแนวทางการลดภาระการเกิดหนี้ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม