สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมคณะทำงานโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ (Moe safety center)   

   วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2มอบหมายให้นายโกละเม็ด วรรรพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานประชุมคณะทำงานโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ (Moe safety center)เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินการด้านความปลอดภัยให้กับนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้คู่มือเป็นเครื่องมือในการดำเนินการ โดยการออกแบบและจัดทำคู่มือความปลอดภัยในสถานศึกษา(MOESC) โดยมี นางนัฐรียา ฉัตรรักษา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา บุคลากรที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งร่วมประชุมและออกแบบคู่มือในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสายทองสายธารธรรม