สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนพื้นที่อำเภอเกษตรสมบูรณ์ในการเตรียมเปิดภาคเรียนที่ 1/2565

          เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้นางสาวจุลนิต  เณรสุวรรณ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย นางสรินทรา ประยงค์เพชร ผอ.กลุ่มพัฒนาครูฯ และคณะศึกษานิเทศก์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในตำบลกุดเลาะ ได้แก่ ร.ร.บ้านขามป้อม ร.ร.ศาลาสามัคคี ร.ร.บ้านระหัด ร.ร.บ้านโนนตุ่น (คุรุประชาวิทยาคาร) และร.ร.บ้านกุดเลาะฯ ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 ในด้านการบริหารงานทั้ง 4 ด้าน ด้านความปลอดภัย ด้านอาคารสถานที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน การรณรงค์ฉีดวัคซีนให้กับครูและนักเรียน โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู โรงเรียนทั้ง 5 แห่ง ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง