สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

              วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายเชษฐา พลธรรม ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบงาน รอง ผอ.รร.ศรีแก้งคร้อ และเจ้าหน้าที่ ICT สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบทางไกล(video conference) ณ ห้องประชุมสารีบท โดยมี ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ