สพป.ชัยภูมิ เขต 2 จัดโครงการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาที่ขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนและนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข

  วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาที่ขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน และนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข โดยมี นางเยาวลักษณ์ ทวีทรัพย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กล่าวรายงาน และมีครูในสังกัด เข้ารับการอบรม จำนวน 4 รุ่น ระหว่างวันที่ 9-12 พฤษภาคม 2565 ณ หอประชุมสายทองสายธารธรรม ทั้งนี้ เพื่อติดตามการดำเนินงานของโรงเรียน และสร้างความเข้าใจในการขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนและยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขได้อย่างถูกต้อง