สพป.ชัยภูมิ เขต 2 จัดการประกวดราคาการขายทอดตลาดอาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้างอื่น

              วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้นางสาวจุลนิต เณรสุวรรณ รอง.ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประกวดราคาการขาดทอดตลาดอาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้างอื่น โดยมีนายอาทิตย์ อุทธตรี ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ และบุคลากรที่เกี่ยวของเข้าร่วม ทั้งนี้มีคณะกรรมการจากสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งรวมการประกวดราคาในครั้งนี้ เพื่อดำเนินการประกวดราคาอย่างโปร่งใสสุจริต หอประชุมสายทองสายธารธรรม