สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนพื้นที่อำเภอบ้านแท่นในการเตรียมเปิดภาคเรียนที่ 1/2565

              วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน นิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 โรงเรียนในกลุ่มตำบลสามสวน จำนวน 7 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านดอนหัน  นาสวรรค์,โรงเรียนบ้านหลุบค่าย,โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่หนองโดน,โรงเรียนโคกสะอาดศึกษา,โรงเรียนสามสวนวิทยา โรงเรียนบ้านหินลาด และโรงเรียนบ้านโจดโนนข่าเพื่อให้กำลังใจผู้อำนวยการและครู และตรวจเยี่ยมอาคารสถานที่ให้มีความด้านความปลอดต่อตัวนักเรียนและครู ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ความปลอดภัยในสถานศึกษา MOE Safety Center ทั้งนี้ได้มีผู้อำนวยการโรงเรียนและครู โรงเรียนทั้ง 7 แห่งให้การต้อนรับเป็นอย่างดี