สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เปิดโครงการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษา  ที่ขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนและนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข รุ่นที่ 3

          วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้นายวุฒิชัย จำปาหวาย รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษา  ที่ขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน และนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข รุ่นที่ 3 โดยมี นางเยาวลักษณ์ ทวีทรัพย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กล่าวรายงาน และมีครูในสังกัด เข้ารับการอบรม จำนวน 4 รุ่น ระหว่างวันที่ 9-12 พฤษภาคม 2565 ณ หอประชุมสายทองสายธารธรรม ทั้งนี้ เพื่อติดตามการดำเนินงานของโรงเรียน และสร้างความเข้าใจในการขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนและยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขได้อย่างถูกต้อง