สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ลงพื้นที่นิเทศ ตรวจเยี่ยม โรงเรียนในอำเภอคอนสาร

                  วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้นางสาวจุลนิต  เณรสุวรรณ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วยนายอาทิตย์ อุทธตรี ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ประชุมพิจารณาคำร้องการจัดซื้อครุภัณฑ์การซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone เพื่อการดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องและสุจริตตาม TOR ที่สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประกาศการจัดซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องร่วมพิจารณาณ ห้องประชุมเตชะธัมโม