สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2565และพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU

                        วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2565 และพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU เพื่อมอบนโยบายการดำเนินการของสถานศึกษาในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Covid – 19 การรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกัน Covid – 19 โครงการพาน้องกลับมาเรียน และการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมี นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ผอ.กลุ่มและบุคลกรที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้มีตัวแทนผู้อำนวยการโรงเรียน  เข้าร่วมเพื่อเป็นตัวแทนในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ MOU ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม