ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา กองทุนเพื่อพัฒนาการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา กองทุนเพื่อพัฒนาการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564 ให้กับนักเรียนในสังกัด จำนวน 158 ทุนๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 158,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) โดยมีประธานกลุ่มโรงเรียนตำบล และนักเรียนในอำเภอภูเขียว เป็นตัวแทนรับมอบเงินทุนเพื่อนำเงินมอบส่งต่อให้กับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกต่อไป และมี ผู้อำนวยการกลุ่ม ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ร่วมเป็นเกียรติ ทั้งนี้ เพื่อช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนและส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เข้มแข็งต่อไป