สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมคณะทำงานกำหนดตัวชี้วัดขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกำหนดตัวชี้วัดขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565 โดยมี คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน