สพป.ชัยภูมิ เขต 2ลงพื้นที่เยี่ยมชม โคกหนองนาบุปผารามโมเดล ณ โรงเรียนบุปผาราม

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นางสาววิภาพร ยงเพชร ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล นางวรัญญาภรณ์ เพชรภักดี ผอ.กลุ่มอำนวยการ นายพงศกร ธนทรัพย์พล ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน และนางนัฐรียา ฉัตรรักษา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมต้อนรับ ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงพื้นที่เยี่ยมชม โคกหนองนาบุปผารามโมเดล ณ โรงเรียนบุปผาราม โดยมี นายอำเภอเกษตรสมบูรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกอก คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้นำชุมชน ร่วมต้อนรับโดยพร้อมเพรียงกัน