สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ลงพื้นที่ นิเทศ ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านทุ่งพระ และโรงเรียนบ้านห้วยแก้ว ในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 และคณะศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ นิเทศ ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านทุ่งพระ และโรงเรียนบ้านห้วยแก้ว ในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 โดยโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนรูปแบบ On site เน้นมาตรการด้านความปลอดภัย 6+6+7 อย่างเคร่งครัด มีอาคารสถานที่ สื่ออุปกรณ์เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียนในอำเภอคอนสารและคณะครู ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง