สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมต้อนรับ ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายเชษฐา พลธรรม ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯร่วมต้อนรับ ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ ห้อง Cowrking and learning space ชั้น 2 อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ในการลงพื้นที่มอบนโยบายการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา กลุ่มที่ 3 กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น และเปิดงานนิทรรศการผลงานเด่นของมหาวิทยาลัย โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับโดยพร้อมเพรียงกัน