สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบทุนการศึกษา กองทุนเพื่อพัฒนาการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564 ให้กับนักเรียนในสังกัด อำเภอคอนสาร

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา กองทุนเพื่อพัฒนาการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564 ให้กับนักเรียนในสังกัด อำเภอคอนสาร จำนวน 23 ทุนๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 23,000 บาท โดยมี นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกในอำเภอคอนสาร เข้ารับมอบทุน และมี ผู้อำนวยการโรงเรียนในอำเภอคอนสาร ศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ร่วมเป็นเกียรติ ทั้งนี้ เพื่อช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนและส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เข้มแข็งต่อไป