สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา กองทุนเพื่อพัฒนาการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564 ให้กับนักเรียนในสังกัด อำเภอแก้งคร้อ   

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายพงศกร ธนทรัพย์พล ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา กองทุนเพื่อพัฒนาการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564 ให้กับนักเรียนในสังกัด อำเภอแก้งคร้อ ณ โรงเรียนภูดินหินกอง จำนวน 35 ทุนๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 35,000 บาท โดยมี นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกในอำเภอบ้านแท่น เข้ารับมอบทุน และมี ผู้อำนวยการโรงเรียนในอำเภอแก้งคร้อ ศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ร่วมเป็นเกียรติ ทั้งนี้ เพื่อช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนและส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เข้มแข็งต่อไป