สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา กองทุนเพื่อพัฒนาการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564 ให้กับนักเรียนในสังกัด อำเภอบ้านแท่น   

                              วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา กองทุนเพื่อพัฒนาการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564 ให้กับนักเรียนในสังกัด อำเภอบ้านแท่น จำนวน 18 ทุนๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท โดยมี นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกในอำเภอบ้านแท่น เข้ารับมอบทุน และมี ผู้อำนวยการโรงเรียนในอำเภอบ้านแท่น ศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ร่วมเป็นเกียรติ ทั้งนี้ เพื่อช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนและส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เข้มแข็งต่อไป  อีกทั้งยังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน และให้กำลังผู้อำนวยการโรงเรียน ครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเม็ก ในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565