สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจสภาพอาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้างโรงเรียนที่ขอรื้อถอน

                              วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2  พร้อมด้วยนายอาทิตย์ อุทธตรี ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และนางกันต์พิชชา แก้วคีรี นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ลงพื้นที่ตรวจสภาพอาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้าง โรงเรียนที่ขอรื้อถอน ที่มีสภาพเก่าและไม่ได้ใช้งาน เพื่อสร้างความปลอดภัยให้ครูและนักเรียนได้แก่โรงเรียนบ้านหนองแฝก  โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา  โรงเรียนบ้านหนองปอแดง โรงเรียนบ้านกุดจอก  โรงเรียนบ้านโนนคูณ โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ