สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมโครงการค่าย “เยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ    60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

                           วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2.  มอบหมายให้ นายกฤษฎาวัฒน์  ฉัตรรักษา ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการค่าย “เยาวชน…รักษ์พงไพร ร่วมพิธิเปิดโครงการค่าย “เยาวชน.รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”   โดยมีท่าน ดร.จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และผู้บริหารระดับสูง สพฐ ภาคีเครือข่าย 13 องค์กร ร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีเปิดในครั้งนี้ ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ