สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ออกตรวจสภาพความเสียหายอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ที่ประสบภัยธรรมชาติ(วาตภัย)

                           วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นางนงเยาว์ เลิงนิสสัย ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และคณะออกตรวจสภาพความเสียหายอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ของโรงเรียนบ้านธาตุ อำเภอภูเขียว ที่ประสบภัยธรรมชาติ(วาตภัย)  เพื่อนำข้อมูลไปพิจารณาในการของบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างที่ได้รับความเสียหายจาก สพฐ. ทั้งนี้ได้รับการต้อนรับและให้ข้อมูลจาก ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูอย่างดียิ่ง